1. Симбиоза (72150, 2650)
  • Године: 72150 (2650)
  • Технологија: опадање
  • Привреда: глад
  • Политика: ратови широм Сунчевог система
  • Култура: спорадични културни живот
  • Духовни живот: суноврат
  • Религија: обиље религија
  • Антропологија: стагнација и подељеност
  • Људски век: 50 година народ, 120 година феудалци, 700 година људи из унутрашњости
  • Простор човечанства: без битнијих промена
  • Број људи: око 9,3351*10^11, пп. 0,01/г

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.