FANDOM


  • (Правила су за сада набацана, једног дана ће ваљати средити их.)
  • Једино што је потребно да урадите да бисте уклопили своју причу у Повест људи -- јесте да рационализујете њену везу према неком времену (или неким временима) и неком простору (или неким просторима) у Повести људи. Како у овом тренутку не постоји пуно описаних времена и простора, слобода за ту рационализацију је изузетно велика. Па, чак и када буде постојало доста тога описаног, увек се може измислити неки нови свет и неко ново време у које ће се сместити ваша прича.
  • "Правила" писања и уклапања не смеју бити крута, али не смеју излазити ни из неких логичних оквира.
  • Свако ко се придружи у писању има право да одлучује о овим правилима заједно са другима.
  • У овом тренутку постоји скица одређеног тока историје. Ако желите њега да мењате, причајте у шуми са другима докле се може мењати, а одакле промене задиру у смисао других прича.
  • У оквиру чланка не треба стављати напомене које не представљају део описа измишљеног света. Напомене се стављају на страну за разговор.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.