1. Почеци двоструког живота и прве цивилизације на површини (62850, -6650)
  • Године: (62850, -6650)
  • Технологија: (површина) гвоздено доба; (унутрашњост) развитак подземне технологије
  • Привреда: (површина) пољопривреда; (унутрашњост) стабилизација
  • Политика: (површина) робовласничке и феудалне државе; (унутрашњост) јединство
  • Култура: (површина) појава писма; Развој уметности; (унутрашњост) процват уметности
  • Духовни живот: (површина) разуђивање духовног живота; (унутрашњост) оптимизам
  • Религија: (површина) политеизам; (унутрашњост) позитивизам
  • Антропологија: (површина) почетак опоравка; (унутрашњост) Без промене
  • Људски век: (површина) 50 година; (унутрашњост) 500 година
  • Простор човечанства: (површина) раштркани по Земљи; (унутрашњост) велики део унутрашњости
  • Број људи: (површина) ; (унутрашњост)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.