FANDOM


 1. Нови поредак (73300, 3800)
  • Године: 73300 (3800)
  • Технологија:
  • Привреда:
  • Политика:
  • Култура:
  • Духовни живот:
  • Религија:
  • Антропологија:
  • Људски век:
  • Простор човечанства:
  • Број људи: 9,9165*10^15, пп. 0,001/г

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.