1. Нова зора (60200, -9300)
  • Године: око 60200, (-9300)
  • Технологија: (површина) почеци употребе оруђа; (унутрашњост) живот под земљом
  • Привреда: (површина) сакупљачко-ловачка привреда; (унутрашњост) оскудица
  • Политика: (површина) првобитна заједница; (унутрашњост) уједињавање из нужде
  • Култура: (површина) примитивни украси; (унутрашњост) почеци обнове
  • Духовни живот: (површина) саживот с природом; (унутрашњост) враћање вере
  • Религија: (површина) анимистичко-аниматистичка магија; жреци; (унутрашњост) монотеизам
  • Антропологија: (површина) умањивање и деградација; (унутрашњост) без промена
  • Људски век: (површина) 20 година; (унутрашњост) 300 година
  • Простор човечанства: (површина) раштркани по Земљи; (унутрашњост) скучени простори под земљом
  • Број људи: (површина) ; (унутрашњост)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.