FANDOM


 1. Превирања у унутрашњости и осамостаљивање насеобина у систему (71700, 2200)
  • Године: 71700 (2200)
  • Технологија: (површина) занемаривање неких претходних великих открића; једноставна и брза путовања унутар Сунчевог система; почеци летова ван Сунчевог система; (унутрашњост) обнова
  • Привреда: (површина) позни феудализам; (унутрашњост) благе тешкоће са ресурсима
  • Политика: (површина) ратови за независност насеобина; (унутрашњост) превирања
  • Култура: (површина) свирепе масовне забаве; (унутрашњост) Златни век
  • Духовни живот: (површина) обнова; (унутрашњост) превирања
  • Религија: (површина) много нових пророка и религија; (унутрашњост) шароликост
  • Антропологија: (површина) опоравак; (унутрашњост) без промене
  • Људски век: (површина) 70 година народ, 150 феудалци; (унутрашњост) 1000 година
  • Простор човечанства: (површина) насељавање нових пространстава унутар Сунчевог система и ван њега али и велики погроми; (унутрашњост) непромењен
  • Број људи: (површина) око 10^11; (унутрашњост) око 3*10^8 (пп. 0,01/г)
  • Хронологија:

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.