FANDOM


Друга зора је настала на основу претходних процеса који су интензивирали мит о Првој зори као савршеном облику људског живота у саживоту са природом. Њена кулминација се догодила управо на самом почетку, уништавањем последњих познатих остатака "неприродних технологија". Временом, ентузијазам је спласао, а наследио га је процес интензивног опадања, који се завршио раздвајањем људских заједница по племенском основу, губитком комуникација између често врло блиских племена и стварањем (условно) коначне племенске слике која је забележена у потоњој исторји Старе Земље.

Бекство на Земљу
године: 1774818122
(-51752-51378)
друштвени односи: без јаче друштвене организације
технологија: саживот са природом уз развијену технологију засновану на природним силама
привреда: ловачко-сакупљачка привреда уз делимично усмеравање природних процеса
култура: стваралаштво по причи
духовни живот: ентузијазам
религија: мит Прве зоре
антрополошке особине:
људски век: 700 година
број људи:  ?
природни прираштај људи: 0,0004
простори људи: цела Стара Земља
Ток повести
Доба Марса
Доба Старе Земље
Доба Ужасног галактичког рата
Доба Васса

ДруштвоУреди

Технологија и привредаУреди

Друштвени животУреди

Антрополошки подациУреди

Хронологија догађајаУреди


Нови почетак
Бекство на Земљу
...
...
Друга зора
...
...
Доба Старе Земље
Нови почетак
Нове цивилизације
Раздвојени живот
Исељавање
Обнова
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.