FANDOM


Ток повести
Доба Марса
Доба Старе Земље
Доба Ужасног галактичког рата
Доба Васса

ПериодизацијаУреди

Раздобље почетка Ужасног галактичког ратаУреди

 1. Почеци Ужасног галактичког рата (77600, 8100)
  • Године: 77600 (8100)
  • Технологија:
  • Привреда:
  • Политика:
  • Култура:
  • Духовни живот:
  • Религија:
  • Антропологија:
  • Људски век:
  • Простор човечанства:
  • Број људи:
 2. (77800, 8300)
 3. (77950, 8450)
 4. (78150, 8650)
 5. (78450, 8950)
 6. (78600, 9100)
 7. (78800, 9300)
 8. (78950, 9450)
 9. (79200, 9700)
 10. (79350, 9850)
 11. (79500, 10000)

Раздобље стварања вртлогаУреди

 1. Стварање Главног вртлога (79750, 10250)
  • Године: 79750 (10250)
  • Технологија:
  • Привреда:
  • Политика:
  • Култура:
  • Духовни живот:
  • Религија:
  • Антропологија:
  • Људски век:
  • Простор човечанства:
  • Број људи:
 2. Стварање малих вртлога (80400, 10900)
  • Године: 80400 (10900)
  • Технологија:
  • Привреда:
  • Политика:
  • Култура:
  • Духовни живот:
  • Религија:
  • Антропологија:
  • Људски век:
  • Простор човечанства:
  • Број људи:
 3. (80450, 10950)
 4. (80600, 11100)
 5. (80850, 11350)
 6. (80950, 11450)
 7. (81250, 11750)
 8. (81550, 12050)
 9. (81650, 12150)
 10. (81800, 12300)
 11. (81950, 12450)
 12. (82100, 12600)
 13. (82250, 12750)
 14. (82450, 12950)
 15. (82600, 13100)
 16. (82700, 13200)
 17. (83000, 13500)
 18. (83300, 13800)
 19. (83600, 14100)
 20. (83650, 14150)
 21. (83950, 14450)
 22. (84100, 14600)
 23. (84150, 14650)
 24. (84400, 14900)
 25. (84600, 15100)
 26. (84800, 15300)
 27. (84950, 15450)
 28. (85100, 15600)
 29. (85200, 15700)
 30. (85350, 15850)
 31. (85650, 16150)
 32. (85950, 16450)

Раздобље безнађаУреди

 1. Време безнађа (86000, 16500)
  • Године: 86000 (16500)
  • Технологија:
  • Привреда:
  • Политика:
  • Култура:
  • Духовни живот:
  • Религија:
  • Антропологија:
  • Људски век:
  • Простор човечанства:
  • Број људи:
 2. (86050, 16550)
 3. (86150, 16650)
 4. (86450, 16950)
 5. (86700, 17200)
 6. (87000, 17500)
 7. (87050, 17550)
 8. (87250, 17750)
 9. (87450, 17950)
 10. (87650, 18150)
 11. (87900, 18400)
 12. (88050, 18550)
 13. (88350, 18850)
 14. (88500, 19000)
 15. (88550, 19050)
 16. (88700, 19200)
 17. (88950, 19450)
 18. (89050, 19550)
 19. (89350, 19850)
 20. (89550, 20050)
 21. (89700, 20200)
 22. (89800, 20300)
 23. (89850, 20350)
 24. (89950, 20450)
 25. (90050, 20550)
 26. (90350, 20850)
 27. (90500, 21000)
 28. (90700, 21200)
 29. (90750, 21250)
 30. (90850, 21350)
 31. (90900, 21400)
 32. (91150, 21650)
 33. (91350, 21850)
 34. (91500, 22000)
 35. (91550, 22050)
 36. (91650, 22150)
 37. (91800, 22300)
 38. (92050, 22550)
 39. (92300, 22800)
 40. (92500, 23000)
 41. (92750, 23250)
 42. (92950, 23450)
 43. (93150, 23650)
 44. (93450, 23950)
 45. (93650, 24150)
 46. (93700, 24200)
 47. (94000, 24500)
 48. (94100, 24600)
 49. (94350, 24850)
 50. (94500, 25000)
 51. (94800, 25300)
 52. (94900, 25400)

Раздобље хаосаУреди

 1. Хаос (95000, 25500)
  • Године: 95000 (25500)
  • Технологија:
  • Привреда:
  • Политика:
  • Култура:
  • Духовни живот:
  • Религија:
  • Антропологија:
  • Људски век:
  • Простор човечанства:
  • Број људи:
 2. (95050, 25550)
 3. (95300, 25800)
 4. (95350, 25850)
 5. (95400, 25900)
 6. (95600, 26100)
 7. (95650, 26150)
 8. (95850, 26350)
 9. (95950, 26450)
 10. (96000, 26500)
 11. (96150, 26650)
 12. (96450, 26950)
 13. (96650, 27150)
 14. (96850, 27350)
 15. (96950, 27450)
 16. (97250, 27750)
 17. (97450, 27950)
 18. (97550, 28050)
 19. (97800, 28300)

Раздобље Загађења и СеобеУреди

 1. Загађење Кумове Сламе (98000, 28500)
  • Године: 98000 (28500)
  • Технологија:
  • Привреда:
  • Политика:
  • Култура:
  • Духовни живот:
  • Религија:
  • Антропологија:
  • Људски век:
  • Простор човечанства:
  • Број људи:
  • Хронологија:
   • 98103 (28603), Ратници Слободе контактирају Степљане не би ли се почела сеоба у Уточиште.
 2. Сеоба у Уточиште (98200, 28700)
  • Године: 98200 (28700)
  • Технологија:
  • Привреда:
  • Политика:
  • Култура:
  • Духовни живот:
  • Религија:
  • Антропологија:
  • Људски век:
  • Простор човечанства:
  • Број људи:
 3. (98250, 28750)
 4. (98300, 28800)
 5. (98500, 29000)
 6. (98700, 29200)
 7. (98800, 29300)
 8. (99100, 29600)
 9. (99200, 29700)
 10. (99350, 29850)
 11. (99450, 29950)
 12. (99500, 30000)
 13. (99650, 30150)
 14. (99750, 30250)
 15. (100050, 30550)
 16. (100300, 30800)
 17. (100400, 30900)
 18. (100650, 31150)
 19. (100800, 31300)
 20. (100850, 31350)
 21. (101150, 31650)
 22. (101250, 31750)
 23. (101300, 31800)
 24. (101600, 32100)
 25. (101700, 32200)
 26. (101900, 32400)
 27. (102000, 32500)
 28. (102300, 32800)
 29. (102600, 33100)
 30. (102650, 33150)
 31. (102800, 33300)
 32. (102850, 33350)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.