FANDOM


 1. Двестагодишњи мир (72000, 2700)
  • Године: 72200 (2700)
  • Технологија: интензивни летови ван Сунчевог система
  • Привреда: шароликост
  • Политика: јединствена влада
  • Култура: обнова; масовне забаве
  • Духовни живот: обнова
  • Религија: атеизам
  • Антропологија: развој
  • Људски век: 170 година
  • Простор човечанства: насељавање великог броја планета ван Сунчевог система; око сто небеских тела је насељено
  • Број људи: Око 1,5301*10^12, пп. 0,015/г

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.