History of Humans
Advertisement
 1. Време мењања односа и насељавање Сунчевог система са површине Земље (71550, 2050)
  • Године: 71550 (2050)
  • Технологија: (површина) контролисана фузија, коначна технологија, вештачка интелигенција, оружја велике разорне моћи; (унутрашњост) стагнација
  • Привреда: (површина) прикривени феудализам; (унутрашњост) благостање
  • Политика: (површина) феудалне корпорације и јединствена влада; (унутрашњост) обнова политичког организовања
  • Култура: (површина) масовне забаве, индустријализоивана уметност; (унутрашњост) обнова
  • Духовни живот: (површина) духовни живот сведен је на личне тежње; Сваки групни облик је прогањан; (унутрашњост) обнова
  • Религија: (површина) јединствена религија створена по налогу феудалних корпорација; (унутрашњост) шароликост
  • Антропологија: (површина) вештачка средства успоравају развој; (унутрашњост) без промене
  • Људски век: (површина) 50 година народ, 200 година феудалци; (унутрашњост) 1000 година
  • Простор човечанства: (површина) цела Стара Земља, велики део Марса, велики део Европе и насеобине по другим планетама и сателитима Сунчевог система; (унутрашњост) непромењен
  • Број људи: (површина) око 7*10^10; (унутрашњост) око 7*10^8

Хронологија[]

 • 74. дана 71668. уг. (2168) створена прва стална насеобина на Титану.
 • 78. дана 71681. уг. (2181) написан документ Велики Сунчев Савез као премошћавање хаоса после пада земаљске хегемоније, полазиште за стварање Великог Сунчевог Савеза под доминацијом Марса.
 • 213. дана 71698. уг. (2198) овладано фузијом на Европи.
 • 282. дана 71698. уг. (2198) овладано фузијом на Земљи.
 • 15. дана 71699. уг. (2199) овладано фузијом на Марсу.